Tarpon 32

 

ANNULATIE VERZEKERING

(machine vertaling, kan grammaticale fouten bevatten:  orginele Franse tekst )


DOEL VAN DE GARANTIE
De verzekeraars verbinden zich ertoe aan de verzekerde de bedragen terug te betalen die door het verhuurbedrijf worden ingehouden en gefactureerd volgens zijn algemene verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van de dossierkosten, wanneer de verzekerde verplicht is de vaartocht te annuleren 8 WEKEN OF MINDER VOOR HET VERTREK en volgens desituaties die hieronder strikt worden bepaald, met uitsluiting van alle andere. De garanties vervallen op de dag van vertrek van de cruise.

ERNSTIGE ZIEKTE, ERNSTIG ONGEVAL OF DOOD,

met inbegrip van een terugval, een verergering van een chronische of reeds bestaande ziekte, alsmede de gevolgen van een ongeval dat vóór de ondertekening van het contract heeft plaatsgevonden, uzelf, uw wettelijke of feitelijke echtgenoot,

 • uw ascendenten of descendenten, en/of die van uw echtgeno(o)t(e)
 • maar ook uw broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters,


UW PROFESSIONELE VERVANGING

 • de persoon die tijdens uw reis verantwoordelijk is voor de verzorging van uw minderjarige kinderen of van een gehandicapte persoon die bij u in huis woont, op voorwaarde dat zijn naam wordt vermeld bij het afsluiten van de polis,
 • de persoon die u tijdens de cruise vergezelt, om de hierboven vermelde redenen, op voorwaarde dat hij/zij vermeld staat op dezelfde factuur voor de riviercruise


De verzekeraars zullen alleen tussenbeide komen als de ziekte of het ongeval u formeel verbiedt uw woning te verlaten, medische verzorging vereist en u verhindert een beroeps- of andere activiteit uit te oefenen.

COMPLICATIES TEN GEVOLGE VAN DE ZWANGERSCHAP die leiden tot de absolute stopzetting van elke beroeps- of andere activiteit, op voorwaarde dat de betrokkene op het ogenblik van het vertrek niet meer dan 6 maanden zwanger is.

ECONOMISCHE REDEN -  ONTSLAG van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of uw feitelijke echtgeno(o)t(e), op voorwaarde dat deze beslissing niet bekend was op het ogenblik van de reservering van de cruise of van het sluiten van dit contract.

DAGVAARDING VOOR EEN RECHTBANK, alleen in de volgende gevallen: jury of getuige in een rechtbank, procedure tot adoptie van een kind, aanwijzing als deskundige. Op voorwaarde dat u wordt opgeroepen op een datum die samenvalt met de cruise periode.

UITNODIGING TOT EEN HERHAAL-EXAMEN na een mislukking die op het moment van de reservering of inschrijving van het contract niet bekend was, en alleen voor het hoger onderwijs, op voorwaarde dat het herexamen plaatsvindt tijdens de cruise.

VERNIELING VAN PROFESSIONELE OF PRIVÉGEBOUWEN ten gevolge van brand, explosie, waterschade, diefstal en waarvoor de aanwezigheid van de verzekerde op de dag van het geplande vertrek vereist is.

VERLENING VAN EEN BANEN- OF OPLEIDINGSDUUR DOOR DE A.N.P.E. (Frankrijk) op voorwaarde dat deze vóór of tijdens de vaartocht aanvangt.

VERWIJDERING OF WIJZIGING VAN DE DATUM VAN BETAALD VERLOF DOOR DE WERKGEVER, toegekend vóór de inschrijving voor de cruise, met uitzondering van bedrijfsleiders, beoefenaars van vrije beroepen, ambachtslieden en amateurs. Een eigen risico van 20% blijft ten uwen laste.

DOOR UW HIËRARCHIE OPGELEGDE EN NIET DOOR U GEVRAAGDE BEROEPSVERPLAATSING, met uitzondering van bedrijfsleiders, vrije beroepen, ambachtslieden en animatie intermitterend. 20% eigen risico blijft voor uw rekening.

AFGEWEZEN VISUM DOOR DE AUTORITEITEN VAN HET LAND, op voorwaarde dat niet eerder een aanvraag voor hetzelfde land door deze autoriteiten is afgewezen. Bewijs van de ambassade zal nodig zijn.

TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERING IS UITGSLOTEN VOOR O.A. VOLGENDE SPECIFIEK GEVALLEN
Cruise-annulering als gevolg van:

 • ziekte waarvoor psychische of psychotherapeutische behandeling vereist is, waaronder: zenuwinzinkingen waarvoor geen ziekenhuisopname van minimaal 3 dagen nodig was
 • wanneer de cruise gewoonweg  zonder reden wordt geannuleerd
 • vergeten te vaccineren,
 • het om welke reden dan ook niet aanbieden van de identiteitskaart of paspoort,
 • ziektes of ongevallen die het voorwerp zijn geweest van een eerste waarneming, een terugval, een verergering of een ziekenhuisopname tussen de datum van aankoop van de cruise en de datum van ondertekening van het verzekeringscontract.
 • Deelname of training aan wedstrijden.


Ook komen de verzekeraars niet tussen als de persoon die de opzegging veroorzaakt gehospitaliseerd was op het moment van het boeken van de cruise of het afsluiten van het contract


ZIEKTEN OF ONGEVALLEN DIE VOOR HET EERST GEDIAGNOSTICEERD  teruggekeerd, verergerd of in het ziekenhuis opgenomen zijn tussen de datum van aankoop van de cruise en de datum van onderschrijving van het verzekeringscontract.

DEELNAME OF TRAINING AAN WEDSTRIJDEN.

DE VERZEKERAARS KOMEN OOK NIET TUSSENBEIDE ALS

 • de persoon die de annulering veroorzaakt
 • ziekenhuisopname op het moment van de boeking van de cruise of het afsluiten van het contract.

DEKKINGSLIMIETEN VAN DE VERZEKERAARS :

Volgens de algemene verkoopsvoorwaarden van de cruise, d.w.z. :

 • TUSSEN 8 WEKEN EN 4 WEKEN VOOR VERTREK: 40% VAN HET HUURBEDRAG
 • MINDER DAN 4 WEKEN VOOR VERTREK: 100% VAN HET HUURBEDRAG, min het eigen risico.
 • Met een maximum van €6.000 per persoon en €30.000 per evenement

AANGIFTE VAN DE ANNULATIE :

 • De verzekerde moet de verhuurder per aangetekende brief op de hoogte brengen zodra hij kennis heeft van de reden van de annulering van zijn vaartocht.
 • Het verhuurbedrijf zal de verzekeraars binnen vijf werkdagen op de hoogte brengen


Indien deze verplichtingen niet worden nagekomen en de cruise op een latere datum wordt geannuleerd, zullen de verzekeraars de annuleringskosten slechts vergoeden vanaf de eerste manifestatie van de ziekte of het ongeval of een andere reden die aanleiding gaf tot de annulering, overeenkomstig de annuleringstabel die is opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden van de cruise (en die in dit contract is opgenomen).

OP STRAFFE VAN VERVAL VAN HET RECHT OP SCHADEVERGOEDING, moet de verklaring aan de verzekeraars vergezeld van bewijs en in het bijzonder :

 • in geval van ziekte of ongeval: een medisch attest waarin de oorsprong, de aard, de ernst en de te voorziene gevolgen van de ziekte of het ongeval zijn aangegeven.
 • Het moet in een verzegelde enveloppe ter attentie van de medisch adviseur van de AXA Verzekeringsmaatschappij, aan wie u het medisch beroepsgeheim moet ontheffen, worden bijgevoegd

  • in geval van overlijden: een akte of een formulier van de burgerlijke stand
  • alle documenten, facturen, voorschriften, die later door de maatschappij kunnen worden opgevraagd

U MOET OOK BIJVOEGEN :

 • de originele betaalde factuur voor de afschrijving die u aan de bootverhuurder moet betalen,
 • het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsformulier voor de door de verhuurder verstrekte garantie ANNULERING VAN DE REIS,
 • bij een ongeval, de oorzaken en omstandigheden alsmede de namen en adressen van de verantwoordelijken en getuigen.


Op straffe van verval van uw recht op schadevergoeding wordt overeengekomen dat de verzekerde bij voorbaat het principe van een controle door de raadgevend arts van de maatschappij aanvaardt.

 

EEN EIGEN RISICO VAN 100€ ZAL WORDEN INGEHOUDEN VOOR ELKE CLAIM.
HET BEDRAG VAN DE VERZEKERINGSPREMIE VOOR DE WAARBORGING VAN DE ANNULERINGSKOSTEN VAN DE VAARTOCHT BEDRAAGT: BEDRAG VAN DE BIJDRAGE: 4 % VAN HET TOTALE BEDRAG VAN DE VERHUUR

 

Meer info?

Neem contact op met ons
Per telefoon op +32 473 27 17 70
Per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deze Tarpon 49 QP is te huur in:

FRANKRIJK

West-Bourgondië en Loiret Mailly-le-Château, Digoin, Châtillon en Bazois, Briare
Oost-Bourgogne Bresse en Franche Comté Pontailler sur Saône, Louhans
Canal du Midi Agde, Homps, Carcassonne, Colombiers
Camarque: Carnon
Elzas - Lotharingen Waltenheim sur Zorn, LanguimbergHuurtarief T49 QP 2023

18/03 tot 31/03
30/09 tot 14/11
3058 week
01/04 tot 12/05
23/09 tot 29/09
3058 week
13/05 tot 02/06
09/09 tot 22/09
3822 week
03/06 tot 30/06
26/08 tot 08/09
4332 week
01/07 tot 13/07
19/08 tot 25/08
4586 week
Hoogseizoen 14/07/2023 tot
18/08/2023
5096 week

Opties | Waarborg | Brandstof | All Inclusive | 6

ALGEMENE OPTIES

Mogelijke opties die op voorhand of ter plaatse kunnen aangevraagd worden.

Deze opties zijn allen ter plaatse en voor afvaart te betalen.

Huisdier (40,00 €)
Barbecue (verboden op het Canal du Midi/Camargue en de Charente) (10,00 €)
Hengel (10,00 €)
Chilienne (inbegrepen in de Premium en Owner vloot) (10,00 €)
Omvormer 12 volt / 220 volt (10,00 €)
Schoonmaakpakket (120,00 €)
Oplaadpakket voor elektrische auto (25,00 €)
Ecologische onderhoudskit (gratis voor de Premium vloot) (8,90 €)
Keukenlinnenpakket (gratis voor de Premium vloot) (3,00 €)
Badkamerlinnenpakket / pers (inbegrepen in de Premium en Owner vloot) (8.00 €)
Opgemaakt bed bij aankomst / kit (inbegrepen in de Premium en Owner vloot) (7.00 €)
Gesloten en ontgrendelde parkeerplaats Homps / week (35,00 €)
Parkeren in een onoverdekte lock-up Homps / WE & MS (16,00 €)
Plancha / week (30,00 €)
Plancha / WE & MS (15,00 €)
Bevoorradingsdienst (winkelprijzen bovenop) (20,00 €)
Baby service (0.00 €)
Overdracht Voertuig Homps - Agde (100.00 €)
Voertuig transfer Homps - Carcassonne (75.00 €)
Voertuig transfer Homps - Carnon (125.00 €)
Overdracht Voertuig Homps - Colombiers (75.00 €)
Fiets voor volwassenen (6,00 € / dag)
Kinderfiets (6,00 € / dag)

ALL INCLUSIVE FORMULE

All inclusive pakket

Wat is inbegrepen: de  huur van  een fi ets, motorurenvergoeding,  eindschoonmaak(binnen  en buiten)  en de  verzekering croisière plus.

Tarief : 957 €*

*Deze prijzen kunnen veranderen volgens de prijs van de brandstof

ANNULATIE VERZEKERING

Het bedrag van de Annulatie verzekering bedraagt 4% van het BRUTO huurtarief van de boot

DOEL VAN DE GARANTIE
De verzekeraars verbinden zich ertoe aan de verzekerde de bedragen terug te betalen die door het verhuurbedrijf worden ingehouden en gefactureerd volgens zijn algemene verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van de dossierkosten, wanneer de verzekerde verplicht is de vaartocht te annuleren 8 WEKEN OF MINDER VOOR HET VERTREK en volgens situaties die hieronder strikt worden bepaald, met uitsluiting van alle andere. De garanties vervallen op de dag van vertrek van de cruise.

De volledige tekst kan u hier lezen

BRANDSTOFKOSTEN

Brandstofkosten per draaiuur van de motor.

De verbruikte brandstof wordt aangerekend volgens het aantal draaiuren dat de motor gelopen heeft sedert uw inscheping.

Het is in deze context belangrijk dat u de motor uitzet wanneer dit mogelijk en verantwoord is.

Uurvergoeding te betalen bij terugkeer: €17.60  / motoruur (dit tarief kan variëren afhankelijk van de brandstofprijs), gemiddeld 5 tot 6 uur varen per dag

KORTINGEN

Kortingen FPP 2022

REINIGING NA CHECK OUT

Eindreiniging

Eindschoonmaak binnen en buiten: € 200,-

Te betalen bij inscheping (inbegrepen in All Inclusive pakket)

 

WAARBORG AFKOOP

Croisiere plus verzekering

U kan het risico op het aanwenden van het waarborg bedrag minimaliseren door een waarborg verzekering af te sluiten.

Bedrag: 260 €

De voorwaarden en toepassing van de verzekering kan u hier inzien.

Premium uitrusting & services

 De uitrusting en services kunnen variëren in de regio's België & Portugal

Binnen uitrusting van het vaartuig

 • Een complete navigatie uitrusting
 • Complete sanitaire uitrusting, inclusief elektrische toiletten, eigen douches en wastafels in elke hut
 • Een volledig uitgeruste keuken met kookplaat, oven,gootsteen, koelkast, vriezer, stofzuiger, vaatwasser (behalve België en Duitsland), koffiezetapparaat, broodrooster en citruspers
 • Een complete tafel- en keukeninventaris: kwaliteitsservies, bestek, glazen, potten en pannen...
 • Slaapgelegenheid met lakens, dekbedden, slopen en kussens
 • Een verwarmingssysteem
 • 220V walstroom aansluiting en 220V omvormer
 • Airconditioning in de salon (behalve in Duitsland)
 • Boegschroef
 • TV, audio-video pakket met flatscreen en DVD-speler (behalve Duitsland: alleen flatscreen met DVD-speler)
 • 2 stuurstanden: binnen en buiten
 • Badkamerlinnen (2 handdoeken en een badlaken / persoon)
 • Huishoudlinnen (keuken en theedoeken)
 • Sanitaire en ecologische onderhoudskit

 

Routes

 • Enkele reis: vertrekken in punt A en aankomen in punt B (mits het betalen van een extra toeslag)
 • Enkele reizen zijn mogelijk in de regio's:  Bourgondië: Châtillon en Bazois, Digoin, Pontailler sur Saône, Louhans
 • Enkele reizen in het zuiden : Agde, Carcassonne, Homps, Carnon, Colombiers
 • Enkle reizen in het Westen : Cognac en Luzech
 • Europa: Duitsland

 

Buitenuitrusting van het vaartuig

 • Houten dekmeubilair met geïntegreerde plancha (uitgezonderd Duitsland)
 • Deck fauteuil
 • Parasol of zonnescherm (afhankelijk van de boot en de regio)
 • Dek douche warm water, koud water
 • Koelkast op het dek (behalve Duitsland/Portugal)

 

Opties

 • Schoonmaak aan het einde van het verblijf
 • Boodschappen starterspakket
 • Annuleringsverzekering
 • Cruise Plus Verzekering
 • Pack liberté (Duitsland, Midi, Bourgogne, Charente en Lot in Quercy)
 • Overdracht, transport voertuig (in geval van enekle reis boeking)
 • Fietsverhuur
 • Verhuur van vismateriaal (Midi, Bourgogne, Charente en Lot in Quercy)
 • Charter met schipper (Midi, Bourgogne, Charente en Lot en Quercy)
 • Kok of gastvrouw (Midi, Bourgogne, Charente en Lot in Quercy)
 • Personal coach: Voortaan kunt u rekenen op een drietalige bevoorrechte gesprekspartner, die tot uw beschikking staat van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
 • Deze coach zal zorgen voor de follow-up van uw dossier, hij zal uw transfers van de luchthaven of het station naar de basis kunnen boeken, maar hij zal ook uw excursies en uw restaurants kunnen reserveren en zorgen voor de bevoorrading van uw boot.

Aanvraag van een offerte of de beschikbaarheid. T49 QP

Vul zo goed als mogelijk alle vragen in, op die manier kunnen wij u per kerende een exacte offerte aanbieden.

    

Wij beantwoorden uw vraag gemiddeld binnen de 24 uur.

Het is best mogelijk dat ons antwoord in uw Spam box terecht komt.

Kijk daarom regelmatig uw Spam box na.

RiverYachts vakantieboot charter

Nieuwendorpe 41

B9900   EEKLO

 

Reisvoorbereiding / Video's